اصفهان

 

  • سرای نوآوری صنعت ساخت طلا و جواهرات
  • سرای نوآوری بذرهای گلخانه ای
  • سرای نوآوری گیاهان دارویی
  • سرای نوآوری مشترک اتاق بازرگانی و دانشگاه آزاد اسلامی
  • سرای نوآوری فرش ماشینی
  • سرای نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات