آذربایجان شرقی

 

  • سرای نوآوری صنایع تبدیلی
  • سرای نوآوری کفش و چرم
  • سرای نوآوری فولاد ( ذوب و نورد)
  • سرای نوآوری فراورده های کشاورزی فراسودمند
  • سرای نوآوری اجتماعی
  • سرای نوآوری توسعه رباتیک هوشمند سازی صنعتی