تخصیص منابع و تسهیلات

 

 

دکتر امین بابازاده سنگر

دکتری فناوری اطلاعات (سیستم های اطلاعاتی) و هوش کسب و کار

متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک 

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 

خلاصه سوابق تخصصی و اجرایی:

 • مدیر اداره تخصیص منابع و تسهیلات دانش بنیان، اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسئول راه اندازی سرای نوآوری اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی
 • رئیس مراکز رشد منطقه شش (شمالغرب) دانشگاه آزاد اسلامی
 • راه انداز اولین شتابدهنده تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
 • رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
 • مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
 • رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان أذربایجان غربی
 • نماینده پژوهش  استان، دانشگاه آزاد اسلامی استان أذربایجان غربی
 • مشاور فنی بیمارستان های زنجیره ای کی پی جی مالزی در کلوآنگ
 • رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و بین الملل دانشگاه صنعتی ارومیه
 • مشاور استاندار استان أذربایجان غربی
 • مشاور رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه
 • مدیر لابراتوآر توسعه سامانه های تحت وب دانشگاه صنعتی ارومیه

کلید واژه ها: دانشگاه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه دانشگاه صنعتی دانشگاه صنعتی ارومیه آزاد آزاد اسلامی آزاد اسلامی استان