معرفی

دانشگاه آزاد تقریبا یک سال است که با دیدگاهی استراتژیک در حوزه آموزش عالی، معاونت فناوری و نوآوری خود را از معاونت پژوهش جدا کرده و این اقدام، منطق جالبی برای سه مقوله علم (دانستن حقایق)، فناوری (به کارگیری علم برای حل یک مسئله) و نوآوری (اختراع یا ترکیب چند فناوری برای دسترسی به روش، مدل یا محصولی که پیش از این وجود نداشته) است. این تعاریف، مرز‌های بین علم، فناوری و نوآوری را مشخص می‌کنند، فناوری در دل علم تعریف می‌شود، به عنوان مثال دانش ما حرکت چرخ‌های آسیاب بادی و مسئله، نحوه گرفتن انرژی از آب برای تبدیل به برق است که باید برای رسیدن به آن، کاری روی علم انجام گیرد، اما محصولاتی مثل موبایل یا اینترنت و فضای مجازی ترکیب چند نوع فناوری برای خلق موضوعی جدید است که به آن نوآوری می‌گوییم.

داشتن علم ارزش است، فناوری نیاز امروز و نوآوری، آینده‌ساز و نیاز فردا را حل می‌کند بنابراین علم، فناوری و نوآوری سه مقوله جدا از هم هستند که هر کدام به پژوهش و آموزش‌های خاص خود نیاز دارند.

 پژوهش درعلم به مقاله می‌رسد، پژوهش در فناوری منتج به تحقیقات صنعتی می‌شود و پژوهش در نوآوری، محصول جدیدی را به ارمغان می‌آورد. عدم تفکیک سه مقوله علم، فناوری و نوآوری از یکدیگر باعث شده که با مدیریت‌های مختلف، سیستم‌های مختلف هم تغییر کنند و گاهی یک بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد و بخشی دیگر کمتر توجه شود چرا که در آن زمان به تفکیک این مقوله احساس نیاز نمی‌شده است، اما دانشگاه آزاد برای جداسازی بخش‌های علم، فناوری و نوآوری اقدام کرد و درحال حاضر معاونت فناوری و نوآوری از دیگر معاونت‌ها جدا شده است.