مرکزی

 

  • سرای نو آوری تکنولوژی نساجی
  • سرای نو آوری الیاف و عایق های رطوبتی
  • سرای نو آوری سنگ ساختمانی
  • سرای نو آوری ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته
  • سرای نو آوری انار
  • سرای نو آوری سلامت کار