جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین جهت بررسی و امکان سنجی تعاملات فناورانه و انتقال دانش در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین

جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین
۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۰:۳۶ کد : ۲۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۵
به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین جهت بررسی و امکان سنجی تعاملات فناورانه و انتقال دانش در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. 
جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین

به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین جهت بررسی و امکان سنجی تعاملات فناورانه و انتقال دانش در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. 
در این جلسه جناب آقای دکتر شهاب نوروزیان علم ، مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان و مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری ، دکتر علی رئیس پور  ، مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت و نماینده شرکت ایده سازان فرهیختگان ،قائم مقام و معاون مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و چین حضور به هم رساندند.


نظر شما :