راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان
۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۳ کد : ۲۷ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۱۲۲
پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان راه اندازی شد.
راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان به آدرس https://tkbe.iau.ir جهت ارایه خدمات و ارتباط نزدیک تر با واحدها، سراهای نوآوری، صاحبان صنایع و سرمایه گذاران راه اندازی شد.


نظر شما :