اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد

اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد

اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد
۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۹ کد : ۲۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲
نقش پررنگ اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان در حمایت از ایجاد توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری بستر ایجاد سازوکارهای لازم در جهت ثروت آفرینی از طرح ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شده است. جذب سرمایه و بکارگیری آن در طرح ها و برنامه های اقتصاد دانش بنیان و همچنین افزایش سهم درآمدی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در دستور کار این اداره کل می باشد.
اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد

نقش پررنگ اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان در حمایت از ایجاد توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری بستر ایجاد سازوکارهای لازم در جهت ثروت آفرینی از طرح ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شده است. جذب سرمایه و بکارگیری آن در طرح ها و برنامه های اقتصاد دانش بنیان و همچنین افزایش سهم درآمدی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در دستور کار این اداره کل می باشد.


( ۱ )

نظر شما :