اخبار

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد

به گزارش به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی؛ تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت داروسازی "مادر دارو" شهرکرد با حضور دکتر شهاب نوروزیان مدیرکل اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر رسول پژوهش مدیرعامل شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد به امضا رسید.

ادامه مطلب
جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین جهت بررسی و امکان سنجی تعاملات فناورانه و انتقال دانش در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین

به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان جلسه ای مشترک با شرکت سرمایه گذاری ایران و چین جهت بررسی و امکان سنجی تعاملات فناورانه و انتقال دانش در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. 

ادامه مطلب
راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

راه اندازی پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان

پایگاه اینترنتی اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان راه اندازی شد.

ادامه مطلب
اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد

اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد

نقش پررنگ اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان در حمایت از ایجاد توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری بستر ایجاد سازوکارهای لازم در جهت ثروت آفرینی از طرح ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شده است. جذب سرمایه و بکارگیری آن در طرح ها و برنامه های اقتصاد دانش بنیان و همچنین افزایش سهم درآمدی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در دستور کار این اداره کل می باشد.

ادامه مطلب