2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

برگزاری نخستین وبینار آموزشی فرصت ها و چالش های سراهای نوآوری

نخستین وبینار آموزشی فرصت ها و چالش های سراهای نوآوری روز سه شنبه 11 شهریور راس ساعت 10 صبح  با حضور معاونین محترم پژوهش و فناوری واحدهای دارای سرای نوآوری و سرپرستان محترم سراهای نوآوری توسط اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان در سالن جلسات معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری  به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه که به صورت ویدیو کنفرنس برگزار گردید 55 نفر از معاونین پژوهش و فناوری واحدهای دارای سراهای نوآوری و سرپرستان سراهای نوآوری  حضور داشته و همچنین آقای دکتر بهزادی پور مدیرکل محترم کارآفرینی و مراکز رشد ، جناب آقای دکتر پیام نجفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان ، آقای دکتر رئیس پور سرپرست اداره کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت به عنوان سخنران مهمان در خصوص چگونگی فعالیت سراهای نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی ، فرصت ها و چالش های پیش رو و تجربیات به دست آمده سخنرانی کردند.
در آغاز این وبینار جناب آقای دکتر بهزادی پور مدیرکل محترم کارآفرینی و مراکز رشد در خصوص موضوعاتی  در مورد سطح بندی و طرح پویش کارآفرینی توضیحاتی را ارائه دادند.  در ادامه ایشان خاطر نشان کردند که مرکز رشد و شرکت های وابسته به آن باید در مسیر و اهداف سرای نوآوری باشند.
آقای دکتر پیام نجفی  رییس دانشگاه آزاد اصفهان در ابتدا عنوان کردند که بحث سراهای نوآوری از ابتکارات ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر طهرانچی بود که در حال حاضر خیلی جدی در جاهای دیگر هم در حال پیگیری است و در واقع تکمیل شده مراکز رشد است. فرآیند سراهای نوآوری یک مدل توسعه یافته تر مراکز رشد است و این سراها می توانند کمک شایانی به پیشرفت مراکز رشد داشته باشند.این سراها چند ویژگی مهم دارند که لازم است بر روی آنها تاکید کنیم.در تجربه ای که از مراکز رشد وجود داشت  برای قبل و بعد از تشکیل شرکت ها در مراکز رشد چندان برنامه مدونی وجود نداشت و مدل مشارکت به صورت شفاف تعیین نشده بود و یا بدنه کل دانشگاه درگیر مراکز رشد نمی شد. این که چه درصدی از دانشجویان وارد این فرآیندها می شوند، چه شیوه های آموزشی را مورد استفاده قرار داد ، چگونه ایده ها را احصا کرده  و به سمت کاربردی شدن سوق داد از چالش ها و معضلات پیش رو سراهای نوآوری می باشد.
دکتر نجفی در ادامه خاطر نشان کرد : "ایده را می پذیریم ولی بازاری برای آن تعریف نشده است یا موضوع ایده با تجربه های تخصصی واحد همخوانی ندارد و بعد از سالها محصولی خوبی نداریم یا محصول داریم ولی فروش ندارد یا نمی تواند سرمایه جمع کند و به صنعت بزرگ وصل شود."
اولین ارمغان سراها این است که به موضوعات تخصصی نگاه کنیم
دکتر نجفی اظهار داشت اولین ارمغان سراها این است که به موضوعات تخصصی نگاه کنیم. "به طور مثال در منطقه کاشان صنعت فرش ماشینی خیلی توسعه یافته است و یک قطب اقتصادی در این حوزه است و همچنین واحد دانشگاهی هم ظرفیت های لازم را دارد و کسی را مسئول بگماریم که تجربه و علم در این حوزه دارد و دانشگاه هم وی را قبول دارد و می توان زنجیره را با اتصال به خلاهای صنعت قوی متصل کرد. باید یک سرای تخصصی ای راه اندازی شود که دانشش وجود دارد و خلا ها شناسایی شده باشد.  تا صنعت  بتواند حمایت کند  برای ایده ها سرمایه گذاری شود. همچنین بایدکارگاه هایی ایجاد کرد تا ورودی های مرکز رشد آن واحد را ایجاد کند. آموزش ، افراد متخصص برای ارزیابی و ارزش گذاری و شناسایی و هدایت به سمت محصول وجود دارند. کارگاه و آزمایشگاه داریم و صنعت می تواند اسپانسر شود." 
سرای نوآوری یک پکیج کامل از آموزش و پژوهش و فناوری و نوآوری و بازاریابی است
دکتر پیام نجفی اشاره کرد که سرای نوآوری یک پکیج کامل از آموزش و پژوهش و فناوری و نوآوری و بازاریابی است ، شرکت و تیم های شتاب دهنده برای تسریع امور بسیج شده اند. مدل ورود به بحث مشارکت و سرمایه گذاری و تولید نیمه صنعتی و صنعتی با مشارکت دانشگاه و استفاده از ظرفیت درون و بیرون دانشگاهی لحاظ شده است.
 
 
 
یکی از این سراها سرای گیاهان دارویی است. این سرا یکی از مدلهایی است که آقای دکتر بهزادی پور اشاره کردند و محور سرا این است که مراکز رشد تخصصی در آن واحد دانشگاهی باید داشته باشیم یا به سمت آن حرکت کرده باشیم تا سرا بتواند هویت خود را پیدا کند. با توجه به زیرساختها و اقلیم های مختلف می توان توسعه و پوشش داشت.مدرسه خلاقیت شکل گرفته است و با انجمن گیاهان دارویی و شبکه پژوهش و نوآوری می توان روند کارها را تسهیل کرد.طرح پویش کارآفرینی و اشتغال برای رشته های مرتبط داریم. دانشجو همزمان با تحصیل در صنعت مربوطه رفته و درگیر کار شود و صنعت حمایت کند و کارگاه های آموزشی داشته باشد. یعنی در مدت زمان تحصیل با صنعت آشنا شود و خلا های صنعت را بشناسد.
 
در بحث بذر یک تیم تخصصی از اقصی نقاط کشور وجود دارد و ایده های تولید بذر در حال پیشرفت و دریافت است و با حمایت ها می تواند توسعه یابد.  می توان چالش های فناوری برگزار کرد تا افراد فعال در حوزه های تخصصی وارد شوند.
دکتر نجفی در خاتمه اشاره کرد از جمله سراهای موفق دیگر سرای فرش ماشینی است. ایده ما تولید ماشین فرش ماشینی است که وارداتی است و هسته فناور در صنعت شناسایی شده است. تشکیل جلسات تخصصی و همفکری با اتاق بازرگانی ،نمایشگاه کار آنلاین ، طرح پویش برای تربیت نیروی ماهر در سرای فرش ماشینی تعبیه شده است.
دکتر رییس پور مدیر کل ایجاد توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت ضمن تشکر ویژه از دکتر شیرنگی مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان برای برگزاری این وبینار و دیگر مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری اظهار داشت که در مفهوم سراها تشکیل و توسعه یک بازار فناوری پیگیری می شود که در واقع شتاب دهنده ها  کانال ورودی به بازار فناوری هستند. قرار است خدمات آموزشی و مالی و ارزیابی و تشخیص صلاحیت و منتورینگ و ارتباط با صنعت و بازریابی و جذب سرمایه و اختصاص فضای فیزیکی برای استارتاپ ها را ارائه دهد.
 وی در ادامه خاطر نشان کرد: " شتاب دهنده قرار است کانال اصلی ورود به سرای نوآوری باشد و مراکز رشد را تقویت و هدایت کند. در دانشگاه آزاد زیرساختهای اصلی شکل گرفته است. ابرشتاب دهنده شمسا شکل گرفته است. شمسا قرار است 60 شتاب دهنده منطقه ای را توسعه دهد. 21 استان تحت پوشش است و 5 شتاب دهنده را توسعه می دهیم. خدمات شمسا قرار است در راستای پل ارتباطی با معاونت علمی برای ارزیابی مجوز قطعی فعالیت کند. همچنین بر اساس امتیازات منطقه ای و بازار منطقه ای باید تلاش کنیم تا سند آمایش تنظیم شود و نقشه راه حوزه فناوری باشد."
در ادامه سلسله بحث های تخصصی وبینار آمزشی فرصت ها و چالش های نوآوری ، دکتر مازیار احمدی گل سفیدی سرپرست سرای نوآوری گیاهان زینتی از گلستان، واحد گرگان با اشاره به ظرفیت های منطقه ای بالای سرای مزبور اظهار داشت که در حال حاضر  سرای نوآوری گیاهان زینتی از سال 95 در 5 هکتار زمین فعالیت و درآمد دارد.
وی خاطرنشان کرد "مرکز رشد که از قبل شروع به کار کرده بود با ماموریت سرای نوآوری حاضر همگرا بود. این مرکز نیز به سمت جذب هسته ها و واحدهای فناور در حوزه گیاهان زینتی حرکت کرد. با برگزاری کارگاه ها توجیهی و آشنایی دانشجویان و اساتید این سرا به پایانه فروش گلهای زینتی در سطح کشور تبدیل شده است. تولید بذرهای جدید در دستور کار قرارگرفته  چرا که در زمینه گلهای زینتی وابسته به واردات هستیم. تولید 3 نوع بذر جدید که قبلا در کشور تولید نمی شد و چمدانی وارد می شد در اولویت است.  سیاست توسعه تولید و کشت را در همه جای استان  پیگیری کرده ایم و در شرف راه اندازی شتاب دهنده تخصصی هستیم."
آقای دکتر اسحاق رسولی سرپرست سرای چرم و کفش از آذربایجان شرقی واحد تبریز اظهار داشتند که تعیین محل و نقشه های مورد نیاز انجام شده بازسازی و تجهیز به زودی آغاز می شود. مجوز مرکز تحقیقات چرم و کفش را مجوز اخذ شده و بحث چسب ،رنگ و قالبها را در دستور کار قرار گرفته است.
آقای مهندس نصری سرپرست سرای تکنولوژی از البرز در خصوص سرای نوآوری در مورد توانایی ها استان و واحد کرج مذاکره کرده و با اشاره به فضای دریافتی 2000متری از سما کرج در مورد شرکت های مستقر در سرای نوآوری، انعقاد تفاهم نامه و رایزنی با چند شرکت خصوصی و سرمایه گذاری و رایزنی با قطب صنعتی استان البرز توضیحات مختصری ارائه دادند.
دکتر ابراهیمی جم سرپرست سرای هوش مصنوعی قزوین در ابتدا اظهار داشتند که در حال احداث ساختمان و اضافه کردن 7 هزار متر فضای جدید بوده و به امکانات و اقداماتی نظیر شتابدهنده نرم افزاری عکس با  38 استارتاپ در حوزه نرم افزار،  2 مرکز بازی سازی ، بازی سازی کاسپین با 12 بازی ، بازی سازی اردیبهشت با سهامداری دانشگاه ، شتابدهی 7 استارتاپ در حوزه     سخت افزار ، جذب سرمایه گذاربرای 5 استارتاپ نرم افزاری، تفاهم نامه معاونت علمی وتفاهم نامه با صندوق حمایت از فناوری های پیشرفته کشور اشاره کردند.
دکتر تورج اسدی سرپرست سرای نواوری هرمزگان در مورد سرای نوآوری علوم و فنون دریایی در این وبینار به نکاتی در مورد تولید آبزیان و ماهی و میگو در قفس و مذاکره با  2 گروه صنعتی دارای مزارع پروش و سردخانه و تولید اشاره کرده و در ادامه اظهار داشت با وجود فضا و هسته های اختصاصی  رشته شیلات قدمت بالایی دارد و ارتباط با این گروه های صنعتی گام های موثری در راستای تحقق اهداف سرای نوآوری خواهد بود.
دکتر عمادالدین هزاوه ای از سرای نوآوری تکنولوژی نساجی استان مرکزی اظهار داشت که  پیشرفت فیزیکی ساختمان ها تا کنون در حدود ۷۰ درصد می باشد و پیگیری مدرسه مهارتی پوشاک، استقرا ۵ واحد فناور،  برگزاری جلسه با واحد تحقیق و توسعه استان و استقرار آنها در سرا ، مذاکره و استقرار دو شرکت دانش بنیان ، استقرار نمایندگی شرکت فرهیختگان در بحث بازاریابی و تجاری سازی،  استقرار دو واحد صنعتی،  اعلام میزان درآمد سرا به امور مالی استان جهت بررسی از جمله اقدامات مهم سرای نوآوری تکنولوژی استان مرکزی می باشد.
 
 
دکتر معطر سرپرست سرای نواوری هوشمند و سلامت در مشهد اظهار داشت به صورت موازی مذاکره  با برخی مراکز شتابدهنده خصوصی و دولتی در استان صورت گرفته و دسترسی به مجموعه با ارزشی از تجهیزات در مرکز سلامت برای بهره برداری از اهداف پژوهشی در راستای درآمد زایی ، مرکز رشد با 20 تیم فناور، مذاکره با 2 تیم فناور برای استقرار در این سرا و مذاکره با بخش خصوصی در اولویت و دستور کار این سرای نوآوری واقع شده است.