2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

ششمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی: موافقت با راه‌اندازی سرای پیشنهادی فناوری‌های هوشمند و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ششمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ششمین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور دکتر سعید آزادیان دستیار ویژه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و برخی از رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه طرح هایی از جمله طرح توجیهی سرای پیشنهادی فناوری های هوشمند و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و طرح توجیهی سرای پیشنهادی تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بررسی و با راه‌اندازی سرای پیشنهادی فناوری‌های هوشمند و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد موافقت و مقرر شد تصمیمات لازم در خصوص طرح توجیهی واحد ساری با تکمیل اطلاعات در جلسه بعدی اتخاذ شود.شایان ذکر است طرح توجیهی سرای پیشنهاد رباتیک و اتوماسیون صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد نیز مورد بررسی اعضا قرار گرفت که با عنوان و کلیات آن موافقت و مقرر شد شاخص های کمی و کیفی و اعداد و ارقام اصلاح و درجلسه آینده مجدد ارائه شود.