2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

برگزاری ششمین و هفتمین کمیسیون تخصصی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری شورای دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیون تخصصی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری شورای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر سیداحسان شیرنگی مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان و دکتر وحید ضرغامی مدیرکل سیاست گذاری و نظارت راهبردی و برخی از رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه تدوین برنامه توسعه فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر آمایش بررسی و پس از تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین اعضای جلسه موضوع ایجاد سازوکارهای نظارت راهبردی در توسعه فناوری واحدهای دانشگاهی را بررسی کردند.