2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی

تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی با حضور قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی در راستای اهداف فناورانه و دستیابی به رشد اقتصاد دانش بنیان با استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی در توسعه مدیریت، تحول و بهسازی سازمانی در سراسر کشور و بهره گیری از ظرفیت های علمی، اماکن و امکانات کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با حضور دکتر بیژن رنجبر قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به امضای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی رسیدبرگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک و اعتباربخشی مدارک صادره، در اختیار گذاشتن ظرفیت های علمی و اماکن و کارگاه ها برای همکاری های مشترک، در اختیار گذاشتن ظرفیت نمایشگاه دائمی محصولات اقتصاد دانش بنیان برای برگزاری فن بازارها و نمایشگاه های مشترک، کمک به تجاری سازی طرح های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت و همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف ارتقاء توانمندی ها و ساخت داخل، چاپ و نشر کتب علمی و مدیریتی به صورت مشترک، اشتراک گذاری ظرفیت دانش آموختگان، انجام پژوهش های مشترک در زمینه های مورد توافق از زمینه های همکاری این تفاهم نامه است.

دانشگاه آزاد اسلامی سرمایه و ثروت کلان ملی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم، اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی ظرفیت کشوری و ملی است و می تواند با دانشگاه آزاد اسلامی نقاط هم راستا و هم افزای بسیاری در بحث آموزش، پژوهش و فناورانه داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی سرمایه و ثروت کلان ملی است، اظهار داشت: عزم تمامی اعضای هیأت رئیسه این دانشگاه بر این است که از این ظرفیت ملی برای حل مشکلات و چالشهای کشور استفاده شود.

دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی به قراردادهای متعدد مشترک و تبادل ثروت و سرمایه منجر شود.

اعلام آمادگی در خصوص هرگونه تعاملات فی مابین از طرف سازمان مدیریت صنعتی

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت صنعتی در دهه 40 در شرایطی که بنگاه داری و کارخانه داری به روش علمی دارای کاستی هایی بود، با هدف پرورش مدیر صنعتی ایجاد شد. در واقع شالوده سازمان به گونه ای طراحی شده که مشکلات صنایع کشور را شناسایی و سپس حل کند.وی با بیان اینکه در زمینه دانش بنیان ورود پیدا کرده و دوره های مدیریت کسب و کار دانش بنیان را طراحی کرده ایم، اظهار داشت: آموزش های این سازمان بسیار کاربردی و اختصاصی است، به طوری که بسیاری از مدیران بنگاه ها این دوره ها را سپری کرده اند.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر اینکه در زمینه های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای تعاملات بین المللی و در زمینه فناورانه، اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز فعال هستیم، خاطرنشان کرد: آماده هرگونه همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانش بنیان و ... با دانشگاه آزاد اسلامی هستیم.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه صبح امروز با حضور مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی در محل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در روز دوشنبه ساعت 8 صبح مورخ 30 تیر 99 برگزار شد.