2020 Oct 21 Wed | سه شنبه, 29 مهر 1399

University

صدور احکام سرپرستان سراهای نوآوری قزوین و دماوند

به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی،  عطف به مصوبات شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان در خصوص صدور مجوز سراهای نوآوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین واحد قزوین و راه اندازی سرای نوآوری نوسازی تجهیزات دماوند ؛ پس از بررسی گزینه های معرفی شده ، احکام مربوطه صادر و به واحدهای دانشگاهی مزبور ابلاغ گردید.

در این احکام جناب آقای دکتر اسمعیل زینالی  به‌عنوان مسئول راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین واحد قزوین و آقای دکتر حجت الله خواجه صالحانی به‌عنوان مسؤل راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری دماوند معرفی شدند.