2020 Oct 21 Wed | سه شنبه, 29 مهر 1399

University

اعطای مجوز اولیه سراهای نوآوری

به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، سومین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی  به صورت تصویری برگزار گردید.
در این جلسه درخواست پنج واحد دانشگاهی برای صدور مجوز سرای نوآوری مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه طرح های توجیهی توسط روسای استانها و واحدهای متقاضی، با صدور مجوز سرای نوآوری علوم پایه همگرا واحد تهران مرکز و سرای نوآوری فناوری واحد کرج موافقت گردید.
همچنین اعضای شورا با عنوان سرای نوآوری نوسازی تجهیزات واحد دماوند موافقت کردند و مقرر گردید آن واحد دانشگاهی نسبت به تهیه طرح توجیهی جامع و تکمیل مستندات جهت طرح مجدد و بازنگری در شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان اقدام نماید.