2020 Oct 21 Wed | سه شنبه, 29 مهر 1399

University

ارزیابی طرح پروتز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

به گزارش اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان معاونت تحقیقات ، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی ،  جلسه طرح پروتز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه  ، استان آذربایجان غربی ،  مورخ 13/02/1399 رأس ساعت 10 صبح با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی، دکتر قباد بهزادی پور مدیرکل امور کارآفرینی و مراکز رشد ، مدیران اداره کل اقتصاد دانش بنیان و داوران متخصص به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و طرح از لحاظ اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد طرح توجیهی اقتصادی توسط واحد ارومیه اصلاح و برای بررسی مجدد به معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری ارسال شود.