2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

برگزاری سومین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،  سومین جلسه شورای مدیریت فعالیت‌های دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در روز سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 13:30با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

 

در این جلسه دکتر سعید آزادیان دستیار ویژه رئیس دانشگاه ، دکترسید محمود طباطبایی رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه،  سید دکتر سید احسان شیرنگی مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان، مهندس سید محمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری، دکتر قباد بهزادی‌پور مدیر کل امور کارآفرینی و مراکز رشد،  دکتر حامد معیری کاشانی مدیر کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت ،دکتر وحید ضرغامی مدیرکل سیاست گذاری و نظارت راهبردی و دکتر لاله ملک نیا به نمایندگی از رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی حضور داشته و طرح توجیهی راه اندازی سرای نوآوری فناوری های نوین در توسعه صنایع منطقه ای واحد شهرقدس توسط دکتر عبداله قاسمی پیربلوطی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، طرح توجیهی راه اندازی سرای نوآوری نوسازی و تجهیزات واحد دماوند توسط دکتر محمود صفری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، طرح توجیهی راه اندازی سرای نوآوری فناوری های همگرا واحد تهران مرکز توسط دکتر سعید حسامی تکلو نماینده محترم آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، طرح توجیهی راه اندازی سرای نوآوری تکنولوژی نساجی واحد اراک توسط دکتر حسین کلانتری رئیس دانشگاه آزاد داسلامی استان مرکزی و طرح توجیهی راه اندازی سرای نوآوری فناوری مواد واحد کرج توسط دکتر محمدحسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز ارائه شد.

پس از بررسی طرح های توجیهی ارائه شده ،  موافقت اولیه در خصوص تاسیس و راه اندازی سراهای نوآوری تهران مرکز، مرکزی، البرز و  دماوند صادر شد.