2020 Oct 21 Wed | سه شنبه, 29 مهر 1399

University

برگزاری اولین جلسه تبیین شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی

پیرو ابلاغیه شیوه نامه فعالیت­های اقتصاد دانش­بنیان و سرمایه­ گذاری دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 18/02/1398 با امضاء ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی ، اولین جلسه تبیین شیوه نامه با حضور آقای دکتر پیام نجفی مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری، آقای دکتر حامد افشاری مدیرکل تجاری سازی و کارآفرینی ، نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه و نمایندگان استان های (گلستان، اهواز، فارس، قزوین، سمنان، مازندران، اهواز، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی در مورخ 10/04/1398 در سالن جلسات 9دی برگزار گردید. آقای دکتر نجفی اظهار داشتند که هدف از تهیه شیوه نامه، رفع دغدغه ها و فرهنگ سازی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه­ گذاری بین متولیان امر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه فعال هستند می باشد، فعالیت های اقتصاد دانش بنیان موضوع روز دانشگاه بوده و باید در دانشگاه نهادینه شود، در این راستا کار گروه های دیگر همچون طرح کسب و کار نویسی(BP)، ارزیابی و ارزش گذاری طرح ها  نیز دردستور کارمی باشد و در ادامه آقای دکتر افشاری درخصوص فعالیت های دانش بنیان، آیین نامه مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی  مطالبی را مطرح کردند.