2020 Feb 29 Sat | جمعه, 09 اسفند 1398

University

بررسی و ارزیابی طرح پرورش عقرب با واحدهای مراغه، اصفهان و علوم و تحقیقات و شرکت لیدکو

جلسه بررسی و ارزیابی طرح پرورش عقرب با واحدهای مراغه، اصفهان و علوم و تحقیقات و شرکت لیدکو در دفتر اداره کل اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی در روز دوشنبه 27 خرداد 98 برگزار شد.

نماینده شرکت لیدکو اظهار داشت لیدکو یک شرکت دانشی - اقتصادی با رویکردی متفاوت است که در نظر دارد از صفر تا صد یک پروژه را در قالب قرارداد مشارکت همکاری نماید و درنهایت سهمی از سود سرمایه را دریافت کند.

در ادامه جلسه مدیر اجرایی این شرکت تصریح کرد: دانش استحصال سم عقرب بایستی از استاندارد های لازم برخوردار باشد.

واحد نجف آباد اعلام کرد که استحصال سم عقرب و مجوز محیط زیست و دامپزشکی و صادرات در این واحد صورت گرفته و نیاز به تامین بازار فروش دارند.

واحد مراغه افزود مشکلی در حوزه استحصال سم عقرب نداشته و تنها نیاز به اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست دارند . همچنین مطرح شد که شرکت لیدکو می تواند در بخش صنعتی سازی سم عقرب کمک کرده و سایر واحدها نیز می توانند در راستای دستیابی به علم ساخت دارو از سم عقرب با یکدیگر همکاری و همفکری داشته باشند.

پس از بحث و بررسی و ارائه گزارشی از سوی مجریان طرح، مقرر گردیدبه منظور مشارکت لیدکو در طرح پرورش عقرب واحدهای مراغه، علوم وتحقیقات و نجف آباد پروپوزال طرح خود را جهت بررسی شرکت ارسال نمایند. همچنین در خاتمه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی فی مابین واحدهای مراغه، اصفهان ، علوم و  تحقیقات و یزد مطرح گردید.