2021 Jun 13 Sun | یکشنبه, 23 خرداد 1400

University

دکتر طهرانچی : اتخاذ رویکردی نوین در تحول کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی – کارگاه پویش ملی صادرات محصولات کشاورزی، نقطه تقاطع بازار، دانشگاه و اشتغال است

دکتر طهرانچی با حضور در کارگاه پویش ملی صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد :طرح تحول آموزش، پژوهش و خدمات فناوری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اگر دانشگاه می‌خواهد جامعیت خود را داشته باشد، باید در تحول اقتصاد، اجتماع و فناوری نقش داشته باشد.

ریس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه تحول کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی جدی گرفته خواهد شد  خاطر نشان کرد:  نهاد دانشگاه اقتصادساز، اجتماع‌ساز و فناوری‌ساز است.

شایان ذکر است کارگاه پویش ملی صادرات محصولات کشاورزی روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت 98 در سالن علامه طباطبایی دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم تحقیقات تهران به همت معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری  و اداره کل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.