2018 Dec 12 Wed | چهارشنبه, 21 آذر 1397

University

برگزاری نشست مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

نشست مدیران امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی با اعضای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست مدیران امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی با اعضای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دکتر داود ثمری مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر پیام نجفی مدیر کل امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر "محمد تقی جغتایی" مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در امور آموزش و برخی از مدیران این حوزه حضور داشتند.

لازم به ذکر است علوم شناختی دانشی میان رشته‌ای، پویا و معطوف به آینده است که در آن، مغز و فرایندها وکارکردهای شناختی مورد مطالعه روشمند و منظم علمی قرار می گیرد.

فناوری‌ های برآمده از این دانش در تعامل با دانش ها می تواند به ارتقای کیفیت زندگی بشر، رفع کاستی‌ های ناشی از آسیب‌ های مغزی، تولید سامانه های هوشمند و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان کمک کند.