2019 Apr 18 Thu | پنج شنبه, 29 فروردين 1398

University

بازدید تیم ارزیاب سازمان مرکزی از طرح های اقتصادی و دانش بنیان استان ایلامتیم ارزیاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از طرح های اقتصادی و دانش بنیان واحدهای دانش بنیان استان ایلام بازدید کردند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام از پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و دانش بنیان برخوردارند و نگاه مسئولان استان به ویژه استاندار ایلام به دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از قطب های علمی و پژوهشی استان ویژه است.

 


        


 

تیم ارزیاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از طرح های اقتصادی و دانش بنیان واحدهای دانش بنیان استان ایلام بازدید کردند.

بازدید از زمین کشاورزی و پارکینگ اربعین مهران، ساختمان در دست احداث مهران و بحث تغییر کاربری آن به مهمانسرا و مهمانپذیر، دیدار با فرماندار مهران، بازدید از شرکت کشت و صنعت مهران به همراه مسئولان جهاد کشاورزی جهت احداث مجتمع های گلخانه ای ، بازدید از شرکت شیر ایلام، شرکت نهرباران زاگرس( تولید لوله های پلی اتیلن) ، بازدید از واحد ایوان و تولید آب معدنی و دیدار با مدیر پارک علم و فنآوری استان ایلام از مهمترین برنامه های تیم ارزیاب سازمان مرکزی در سفر به ایلام بود.

بحث تولیدات علمی و تبدیل آن به ثروت یکی از مهمترین اولویت های واحد ایلام است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام در پایان از تلاش های صادقانه اداره کل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد و اظهارداشت: همکاری و پیگیری ایشان و همکارانشان قطعا در شکوفایی واحدها در بحث سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان راه گشا خواهد بود.